Her er et lite utvalg av steder som har kjøpt inn og stilt ut min keramikk. En full oversikt over utsmykninger og offentlige innkjøp finner du under ‘Vita‘.

Utsmykningskatalog fra DPS Porsgrunn.